Welkom bij Logolon

Logopediepraktijk voor kinderen vanaf 0 jaar


Praten, luisteren, begrijpen en begrepen worden is voor elk mens heel belangrijk.

Praten is een belangrijk onderdeel van onze communicatie met anderen. Problemen met praten leidt al snel tot moeilijkheden in de omgang met andere mensen. De logopedist helpt als er problemen zijn met het spreken, in de breedste zin van het woord. De logopedist houdt zich namelijk bezig met alle aspecten van de communicatie. Zij behandelt stoornissen op het gebied van slikken, eten en drinken, adem en stem, taal, spraak, gehoor en communicatie. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert alle betrokkenen.

Logopedie houdt dus in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren en ondersteunende communicatiesystemen.

Logolon is gespecialiseerd in het werken met kinderen, en behandelt kinderen al vanaf 0 jaar. Deze site geeft u de belangrijkste informatie, maar als u nog meer vragen hebt, kunt u altijd bellen of e-mailen.

Om kwaliteit te kunnen leveren en deze te kunnen waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De praktijk is ook direct toegankelijk. U kunt zonder verwijzing naar de logopedist. Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit, dus vraag dit eerst even na.